पुर्नसितधरणग्रस्‍तांच्‍या आर्थिक समस्‍यांचा अभ्‍यास (विशेष संदर्भः पिंपळगाव जोगे धरण, तालुका जुन्‍नर आणि डिेंभे धरण तालुका आंबेगांव)

  • Yashwant Palghadmal Research Scholar,
  • S.I. Kumbhar Assistant Professor, Bharati Vidyapeeth Deemed to be University, Pune

Abstract

भारताचà¥â€à¤¯à¤¾ विकास योजनांमधà¥â€à¤¯à¥‡ जलसिंचन, वीनिरà¥à¤®à¤¿à¤¤à¥€, रसà¥â€à¤¤à¥‡à¤¬à¤¾à¤‚धणà¥â€à¥€, औषà¥à¤£à¤¿à¤•, जल पà¥à¤°à¤•à¤²à¥â€à¤ª मोठे उदà¥à¤¯à¥‹à¤— इपà¥à¤°à¤•à¤²à¥â€à¤ªà¤¾à¤‚कडे मोठया पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£à¤¾à¤µà¤° देशाचा कल असतो.  कारण हया योजनांवà¥â€à¤¦à¤¾à¤°à¥‡à¤š विकास पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¥‡à¤²à¤¾ खरा वेग पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥â€à¤¤ à¤à¤¾à¤²à¤¾ आहे. भारत हा शेती पà¥à¤°à¤§à¤¾à¤¨ देश आहे आणि शेती ही पूरà¥à¤£à¥â€à¤ªà¤£à¥‡ पायावर अवलंबून आहे. शेतीजलसिंचनासाठी मोठयापà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£à¤µà¤° पाणीअडविणà¥â€à¤¯à¤¾à¤¸à¤¾à¤ à¥€ देशात धरणे बांधà¥â€à¤²à¥‡à¤²à¥€ आहेत.  तà¥â€à¤¯à¤¾à¤š बरोबर काही भागांमधà¥â€à¤¯à¥‡ पिणà¥â€à¤¯à¤¾à¤šà¥â€à¤¯à¤¾ पाणà¥â€à¤¯à¤¾à¤¸à¤¾à¤ à¥€ ही धरणंची निरà¥à¤®à¤¿à¤¤à¥€ à¤à¤¾à¤²à¥‡à¤²à¥€ आहे.  तà¥â€à¤¯à¤¾à¤šà¤¬à¤°à¥‹à¤¬à¤° विजनिरà¥à¤®à¤¿à¤¤à¥€à¤¹à¥€ महतà¥â€à¤µà¤¾à¤šà¤¾ भाग आहे.  कारण  धरणचà¥â€à¤¯à¤¾ पाणà¥â€à¤¯à¤¾à¤ªà¤¾à¤¸à¥‚नवीजनिरà¥à¤®à¤¿à¤¤à¥€à¤šà¥‡ पà¥à¤°à¤•à¤²à¥â€à¤ª बहà¥à¤¤à¤¾à¤‚श ठिकाणी मारà¥à¤—ी लागलेले आहेत व तà¥â€à¤¯à¤¾à¤¸à¤¾à¤ à¥€ मोठ मोठया पà¥à¤°à¤•à¤²à¥â€à¤ªà¤¾à¤‚ची निरà¥à¤®à¤¿à¤¤à¥€ देशांत à¤à¤¾à¤²à¥€ आहे.

देशाचा विकास करावयाचाअसेल तर धरणे बांधकाम, वीज निरà¥à¤®à¤¿à¤¤à¥€, रसà¥â€à¤¤à¥‡à¤¬à¤¾à¤‚धणà¥â€à¥€, अणà¥à¤‰à¤°à¥à¤œà¤¾ पà¥à¤°à¤•à¤²à¥â€à¤ª मोठया उदà¥à¤¯à¥‹à¤—ांची सà¥â€à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨à¤¾à¤¹à¥‡ पà¥à¤°à¤•à¤²à¥â€à¤ª हातीघà¥â€à¤¯à¤¾à¤µà¥‡à¤š लागतील व ते उभारणà¥â€à¤¯à¤¾à¤¸à¤¾à¤ à¥€ लोकांचे विसà¥â€à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ करणे ही महतà¥â€à¤µà¤¾à¤šà¥€ बाब आहे.

कोणताही विकासातà¥â€à¤®à¤• उभारणी पà¥à¤°à¤•à¤²à¥â€à¤ª उदा. धरणे हे राषà¥â€à¤Ÿà¥à¤°à¤¾à¤šà¥â€à¤¯à¤¾ विकासाचे मानकमानले जाते. हया पà¥à¤°à¤•à¤²à¥â€à¤ªà¤¾à¤®à¥à¤³à¥‡ आरà¥à¤¥à¤¿à¤• सà¥à¤¬à¤¤à¥â€à¤¤à¤¾ निशà¥à¤šà¤¿à¤¤à¤ªà¤£à¥‡ येते, परंतॠपà¥à¤°à¤•à¤²à¥â€à¤ªà¤¾à¤¸à¤¾à¤ à¥€ विसà¥â€à¤¥à¤¾à¤ªà¥€à¤¤ à¤à¤¾à¤²à¥‡à¤²à¥â€à¤¯à¤¾ कà¥à¤Ÿà¥‚ंब व लोकांसमोर मोठे संकटे व पà¥à¤°à¤¶à¥â€à¤¨ निरà¥à¤®à¤¾à¤£ होतात.   


Published
2018-01-02
Section
Articles