पोशिंद्याच्‍या आत्‍महत्‍यांचे समुळ उच्‍चाटन करण्‍यासाठी उपाययोजना

  • Subhash Ramrao Kadam Dept. of Economics, Dr.Babasaheb Ambedkar College, Mahad, Dist Raigad
Keywords: शेतकरी आत्‍महत्‍या, पोशिंदा,

Abstract

पोशिंद्याच्‍या आत्‍महत्‍यांचे समुळ उच्‍चाटन करण्‍यासाठी उपाययोजना

Published
2018-05-29
Section
Articles