ग्रंथालय माहिती उत्‍पादने आणि सेवांतर्गत विपणनातील चार मिश्र (4Ps) घटकांचे महत्‍व

  • Manohar Pandurang Nandan Pune university
Keywords: उत्‍पादन, किंमत, ग्रंथालय, ग्रंथालय, विपणन, जाहिरात, विपणन, स्‍थान

Abstract

ग्रंथालय माहिती उत्‍पादने आणि  सेवांतर्गत विपणनातील चार मिश्र (4Ps) घटकांचे महत्‍व

Published
2018-03-04
Section
Articles