मराठवाडयातील जिल्‍हानिहाय लोकसंख्‍या लिंगगुणोत्‍तर व शैक्षणिक गुणवत्‍तेचा तुलनात्‍मक अभ्‍यास

  • Mahesh Prabhakar Ratnaparkhi

Abstract

मराठवाडयातील  जिल्‍हानिहाय लोकसंख्‍या  लिंगगुणोत्‍तर व शैक्षणिक गुणवत्‍तेचा तुलनात्‍मक अभ्‍यास

Published
2019-05-27
Section
Articles